Focussen

Focussen is een methode die in de jaren ‘60 en ‘70 ontwikkeld is door Eugene Gendlin, hoogleraar aan de universiteit van Chicago.
Het is een manier om je aandacht te richten op je gevoelens en lijfelijke gewaarwording.
Het onderzoek waar hij de leiding over had, begon met de vraag: waarom worden sommige mensen beter door psychotherapie en anderen niet?
Hij bestudeerde honderden therapiesessies, samen met zijn collega’s.

Wat zij ontdekten, was belangrijk.

Diegenen die beter werden in de therapie hadden een vaag, moeilijk te beschrijven, lichamelijk gevoel.
Luisteren naar dit vage gevoel bleek een sleutelrol te spelen in positieve veranderingen op het psychische, maar ook op het lichamelijke vlak.
Gendlin heeft dit verder uitgezocht en heeft het proces focussen genoemd.
Het is een methode en een vaardigheid die iedereen zichzelf eigen kan maken. Het is heel goed te combineren met andere processen.
Het is een waardevolle aanvulling in je leven.
Als je gaat focussen: Focussen is geschikt voor iedereen, jong en oud. Het reikt je nieuwe mogelijkheden aan voor je ontwikkeling op een natuurlijke en zachte manier.