Kinderen

Ervaar jij problemen met jouw kinderen? Of: ervaren jouw kinderen problemen met jou?
Kinderen van deze tijd zijn gevoeliger en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze kunnen zich heel goed verplaatsen in de ander. Ze denken en leven vanuit hun hart. In deze maatschappij is dit lastig. De scholen zijn gericht op leren en prestatie.
Deze kinderen kunnen door hun gevoeligheid jouw energie voelen. Ze deinen mee in jouw energie. Ze kunnen nog geen onderscheid maken tussen zichzelf en de ander.
Dit geldt ook voor de buitenwereld. Dit levert in deze maatschappij problemen op voor degene die met deze kinderen omgaan. En problemen bij de kinderen zelf.
Wil je hier meer over weten of ervaar je dit bij je kinderen?
Inzicht in hoe jij kindje leeft en wat ie voelt kan voor jezelf en voor je kind veel rust geven.
Een aura reading of een bewustwordings gesprek kan je verheldering bieden.