Regressie therapie

In ieders leven zijn er tijden aan te wijzen waarin het leven minder glad verliep, dan je had gewild. Sommige van deze periodes staan ons nog helder voor de geest. Andere hebben we uit ons denken gewist. En van sommige weten we gewoon niks. Die zijn als het ware uit de herinnering gewist.
Veel psychische klachten komen voort uit het verleden.

Wat gebeurt er nu in regressie?

Tijdens de sessie gaat U in trance: dit is een toestand waarin je bewustzijn zich vernauwt en waarin je toegang krijgt tot je onderwustzijn. Dit onderbewustzijn van jou is wijs en weet heel veel.
In je gewone dagelijkse bewustzijn heb je niet zo gauw toegang naar deze wijsheid.
Tijdens een regressie, maak je hier contact mee en zul je merken dat je zelf oplossingen aan gedragen krijgt. Die helpen jou je probleem inzichtelijk te maken. Je maakt contact met de situatie van waaruit het allemaal is begonnen. Hierdoor krijg je inzicht in je probleem.

Dit hele proces wordt begeleid door de spiritueel therapeut.
Het onderbewustzijn neemt de gevonden oplossingen mee naar het huidige leven.
Het inzicht wat je hebt verkregen tijdens deze sessies, versterkt je zelfvertrouwen. Het leidt tot verandering in je manier van denken, voelen en handelen.

Je mag wat in het verleden gebeurd is, in het verleden laten.
Deze prachtige manier van om met je problemen te werken, gebeurt tijdens een regressie-sessie. Je heelt de gevolgen van vroeger en de last die je daarvan met je mee droeg.

Wanneer doe je een regressie?

  • Je komt bijv. telkens dezelfde problematiek tegen, je stoot je altijd weer aan dezelfde steen;
  • Je blijft een gevoel van onbehagen houden en je weet niet waar dit van komt;
  • Je zit niet lekker in je vel;
  • Je krijgt angsten als je bijv. een paard ziet, of vuur;
  • Je hebt steeds dezelfde relatie problemen waarin je terecht kom.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je komt, neem ik eerst een intake af en maak je kennis met de trance: zo weet je hoe het voelt.
De 2e keer kunnen we kiezen voor een regressie-sessie. Duur hiervan is ongeveer anderhalf uur.