Reiki - Wat is dat?

Reiki is Japanse woord voor Universele Levens energie. Het Japanse woord Reiki bestaat uit 2 lettergrepen:
  • Rei = de kosmische universele aspect
  • Ki = de fundamentele levenskracht die stroomt en klopt in alles wat leeft.
Reiki behoort tot de oudste geneeswijze die de mensheid kent. Mikao Usui heeft de reiki in het begin van 19e eeuw herontdekt.
De energie van Reiki is overal om ons heen. Het is de energie die bomen en planten doet leven. Het is ook de energie die we voelen als we elkaar aanraken.
Reiki zorgt ervoor dat ons immuunsysteem versterkt wordt. Het ondersteunt ons zelfgenezingsproces.
Reiki is een natuurlijke en eenvoudige geneeswijze. Het zorgt ervoor dat we in staat zijn meer levensenergie op te nemen waardoor we onze vitaliteit vergroten. We voelen ons daar door prettig. Lichaam en geest komen in balans.
Reiki is ook een stap op je bewustwordingspad.

Reiki is geschikt voor iedereen jong en oud.

Reiki heeft niets met een religie te maken. Het enige dat je ervoor nodig hebt, is nieuwsgierigheid en jezelf open stellen.
Uitleg:

[ Reiki I ] [ Reiki II ] [ Reiki IIIa ] [ Reiki III ]