Privacy beleid

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Praktijk Marja Tames streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Praktijk Marja Tames, gevestigd aan Gerard Boedijnweg 4, 1611 ZJ Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 Marja Tames verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Marja Tames verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marjatames.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Marja Tames verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Praktijk Marja Tames verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • Het IP-adres wordt alleen via het gebruik van de website geregistreerd en voor statische doeleinden verwerkt

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Marja Tames neemt geen besluiten niet op basis van geautomatiseerde verwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Marja Tames bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van de medische gegevens, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Marja Tames verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Marja Tames gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Wanneer je persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kunt je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marjatames.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Marja Tames neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjatames.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

https://www.marjatames.nl/
Gerard Boedijnweg 4
1611 ZJ Bovenkarspel
+31 6 1365 8239
© 2023 MarjaTames.nl

AVG-toestemmingsinstellingen

Bewerk hieronder uw toestemmingsinstellingen.

Wij gebruiken Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen en verwerkt. Om de gegevens te anonimiseren wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. De verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-services of derde partijen.

Bekijk details
Vergeet mijn instellingen Verwijderd!